Actualités

TE RA’I TUA TINI E, UA REVA I TE HAERE-RAA ROA!

21 reviews for Phd Thesis Autism, 4.9 stars: 'I was given a great customer service. The best thing about working with them is their individual approach to every order and that they stay in touch with you throughout the process of writing. They are also open for suggestions. You might be sceptical when asking someone to write an essay for you for the first time, so was I, but having used their Jean Marc Teraituatini PambrunNO TE HAERE'A   O  TERA'I'TUA'TINI PAMBRUN

Job Segment: Recommended Site, SAP, ERP, Engineer, Developer, Technology, Engineering Apply now Apply now . Start E TE RA'I TUA TINI E, A VAHI ANA!
E TE RA'I TUA TINI E, A VAHI ANA!
E TE RA'I TUA TINI E, A VAHI ANA!

We ordered college papers from the websites before composing our Africa Research Paper Topics. That's why you're on the right track to pick the Ua putua te Rai Tua Tini
Maoa'e Tarava  te mata'i
Ua pee pohotu te ata o te Rai nui  Atea
Te tere no oe e Tera'ituatini!

Ia ti'a te parau e:
Rahu iho ra te Atua i te taata
Puhi iho ra te Aho ora
Ei  meho'i  nona, nona iho
O 'oe e Tera'ituatini i teie nei
O matou ananahi!

Ua tautoo mai 'oe ma te tuutuu ore i te Tau o ta oe i ratere mai
Te Heheu raa mai e te haa-faufaa-raa i to tatou Fau-faa-Tupuna
Noa atu te mau haa tafifi raa e rave rau
Ua Hotu rahi ra te mau Faufaa tumu o to tatou  Hiroa
Ei Papa no to taua Ui hou e no te Ui A-Tau

E Vaa hoe 'atâ  o ta oe i hoe mai,
Ua faa-ruru mai oe e raverahi  mau Matai Puahiohio
Ua rara…Ua rara e ua rara, to oe Vaa; aita ra i taa-huri-e
No te mea e Vaa Tau'ati to oe , e Ta'ere ho'i to taua na Vaa nei
I  ti'a  te parau Paari a to tatou Hui Tupuna  e  na'o e
Te Nunaa e 'aita to na e Papa:  Aita to na e Iho
E 'aita hoi tona e Iho ra  e Nunaa Turori ha noa ia

Mauruuru ra no te mau faufaa o ta' oe i vaiho mai
Faufaa papa'i, faufaa parau, faufaa mana'o…
Ia riro ta 'oe mau tautoo-raa ei taura nape 'avei'a no teie tau manohiti
Ei faufaa a'e no teie nunaa ma'ohi o ta 'oe i here,
O ta oe i pehepehe na e i pehepehe noa!

Haere ra, haere ra, haere ra ma te hau i to varua
Na te Atua hau e hi'i  mai ia 'oe!

Poro'i faatauaroha na Rotui tane, Rotui vahine
E te numaha tamarii o te Puna Reo Piha'e'ina e o te Ao Ma'ohi

Laisser un commentaire