Non classifié(e)

Te farerei nei te Puna Reo i te peretiteni o te Apooraa rahi

Dans le bureau du Président de l'AssembléeUa farii mai o Jacqui Drollet, peretiteni o te Fare Apoora rahi i te mau ti’a faatere o te taatiraa Puna Reo.

Ua pupu  hia atu i te ho’e hoho’a roro uira no te tere o te taatiraa i Aotearoa. Te faufaa o teie hohoç’a o te ho’e ia arata’iraa papu  i rave hia e te mau maori a manuia ai ratou i roto i ta ratou haapiiraa na roto noa i te reo maori.

Te vahi e ite hia ra oia ia te pautuutu o te mau tamarii e na reira ato’a ho’i te mau taure’are’a e te taata paari.

E fa ia teie e tareni hia ra no teie mau tau i mua nei! Are’a te puna reo, te faaineine raa  i tana haapiiraa mai te ‘aiu aruaru roa  e tae atu i te toru o te matahiti.

Te tupu nei te ho’e haapiiraa no taua tapura ohipa  ra!

E tû, e tû , eiaha ia mate!

 

Leave a Reply