Non classifié(e)

Te faaineineraa i te Faaiteiteraa i te Apooraa Rahi

Projection du film de voyage

Discussions avec Jean Marius Raapoto
Pataraa hoho’a i te Apooraa Rahi
Na roto i te ho’e titau manihini raa a Marius Raapoto tane, peretiteni no te tomite roto o te Hiro’a tumu, ua tae atu ia te Puna Reo i roto i teie rururaa faaineineraa i te ho’e arata’iraa faaiteiteraa i te hiro’a tumu.
I muri mai i te mau tau’araa parau, ua pata roa hia atu te hoho’a  a  te Puna reo i roto  i  tona  tere i Aotearoa!
Ua ite mata roa ia te mau faatere o te pû a te hau fenua i te tereraa haapiiraa e te hiro’a tumu i Aotearoa!
Ua maere, ua anaanatae i teie faanahoraa!
E  te vahi faahiahia, e apiti roa  mai te raatira  o te Ati TE ARAWA oia o Teariki MOREHU no te tatara mai i ta ratou faanahoraa i manuia ai ta ratou tereraa haapiiraa. Ua apiti atoa mai te vahine ra o Whare Temaari o teie te ti’a o te Kohanga roa. Nana ia i horo’a mai i te mau faaohiparaa o te haapiiraa reo maori e te vahi faufaa te apitiraa te reo  e  te  hiro’a tumu!

Ua faafaite hia te mau puta, te mau tareni no te roa raa e 30 matahiti!Tona auraa e hi’oraa atea no te faineine no to ananahi parau!

Ua ti’a roa ato’a atu te Puna Reo i roto i te rururaa rahi no te tuhaa o te rauraa o te reo. O Patu Hohepa te peretiteni o te fare vanaa no Aotearoa , i haapapu i te parau e: e taata maohi oe, e feruriraa ma’ohi e ‘ohipa ma’ohi i roto i teie tau ‘api! E mea papu e te faahiahia!

Na te metua e te haapiiraa e patu i te ho’e taata i roto i tona hiro’a eiaha ra i roto i to vetahi e!

 

Leave a Reply