Non classifié(e)

Te pu’ohuraa o te tere o te Puna reo i Aotearoa

Ua tae roa atu te mau ti’a faatere o te taatiraa Puna Reo i mua i te Apooraa oire  no  Moorea no te pata raa atu  i  te  ho’e  hoho’a pu’ohuraa i te tere o na 38 tamarii apee hia e te mau metua i te fenua Aotearoa i te ava’e Eperera 2011 i mahemo a’e nei.

Te faaite ra teie hoho’a i te manuiaraa te haapiiraa e te oraraa totiare o te maori tumu i roto  i  to  ratou oraraa.

Te hia’ai  nei  te mau mero  o  te  Puna Reo ia na reira ato’a tatatou  i  ta tatou tereraa haapiiraa. O te ho’e teie o te mau  taviri e matara ai to tatou nunaa i roto  i  tona  oraraa!

Ua mauruuru roa te Tavana oire e tona mau mero i te ite mata raa i te faufaa o teie tere i fana’ohia  e te mau tamarii! Ia riro ratou  ei tamarii ti’a , eiaha ra ei tamarii pi’o!

Te haamauruuru nei te taatiraa Puna Reo i te Apooraa oire no tana turu papu i teie faanahoraa.

Mauruuru ato’a i te mau taata ato’ i turu mai i to ratou rima e o tei tauturu mai i te pae no te moni.

Te poro’i , teie ia: Ia horo’a mai te haapiiraa ma’ohi  i  te taata ma’ohi, papu iana iho, eiaha ra te tamarii ia riro ei overe io na iho!

 

 

 

Leave a Reply