Non classifié(e)

’Ei tāfare ’āpī na te Puna Reo

Te fa’a’āpī-fa’ahou-hia nei te tāfare ni’au ō te Puna Reo na roto i te tihepu-fa’ahou-ra’a i te tahi mau taure’are’a na roto i te rave’a ō te CPIA e na roto i te turu ō te tahi mau māmā e te tahi mau pāpā.

Ua fa’ahiahia roa teie mau māmā i te turura’a mai i te Puna Reo.

Mea rohi mau te mau taure’are’a nō Piha’ena e ’ua riro te reira ’ei rave’a nō rātou no te ’apora’a i te ‘ite e te ’aravehi ō RURUA Maurice tāne.

Mai te peu ’ua hina’aro ato’a ’outou e fāna’o i te tahi ha’api’ira’a no te ha’unera’a i te ni’au, a tāpapa noa mai i te Puna Reo. Mea tāmoni ’ore.

Leave a Reply