Author: Dom

Te faaineineraa i te Faaiteiteraa i te Apooraa Rahi

Pataraa hoho’a i te Apooraa RahiNa roto i te ho’e titau manihini raa a Marius Raapoto tane, peretiteni no te tomite roto o te Hiro’a tumu, ua tae atu ia te Puna Reo i roto i teie rururaa faaineineraa i te ho’e arata’iraa faaiteiteraa i te hiro’a tumu.I muri mai i te mau tau’araa parau,…

By Dom 10/09/2011 0

Te tau faafa’earaa a te mau tamarii

Ua tupu  iho  nei te faafa’earaa  a  te mau tamarii  o  te Puna Reo  i Paopao i teie ‘ava’e tiurai i mahemo a’e nei! Ho’e ava’e i te maoro, ua tae rahi mai te mau tamarii  i  te faito 60 o ratou. Rave rahi faanahoraa  i rave hia mai te fana’oraa  i te mau ‘a’ai…

By Dom 05/08/2011 0

TE HIRO’A TUMU EI NIU NO TE HAAPIIRAA

Ua farerei atu te Puna Reo i te mau farehaapiiraa mai te Haapiiraa faaapu no Opunohu, te Tua Rua no Paopao, Te Tua Tahi e te tama Hou no Paopao no te ho’e opuaraa haapiiraa i te parau o to tatou ta’ere ma’ohi ma te tuatapaparaa e te heheu faahouraa i te marae OFAI  TAMA…

By Dom 21/05/2011 0

AO TEA ROA

Enfants d'un Kura Kaupapa KIA ORA! KIA ORA!

Ua rahi te ‘oa’oa  i roto i teie tere farereiraa i te mau hoa no Aotearoa.

E faariiraa hau roa i te hanahana e te poupou . Ua rau ia te mau haapiiraa i ora hia i teie nau pu’ea mahana Te po’ohu raa ra no teie tuhaa ‘ohipa ‘oia  ia te atea raa te mau maori  ia  tatou i roto i ta ratou iho tereraa haapiiraa na roto i te hiro’a maori e te reo maori!

Ua faahiti mai o papa Te Ariki Morehu, raatira no te ‘âti Te Arawa e: te horo’a mai nei te haapiiraa maori i te taata maori ‘are’a ia hi’o hia atu i ta outou i Tahiti, te horo’a ra ia te haapiiraa no tahiti i te taata farani pautuutu ore!>>

Tona auraa ra e ti’a e ‘aro ia horo’a mai te haapiiraa ma’ohi i te taata ma’ohi!…

A hi’o noa mai i te mau hoho’a! E nunaa ora! Ua monohia ia e te mau tamarii!

E ‘ô  tatou?

A hi’o noa mai i teie mau hoho’a matamua!

Voici les premières photos !

Une video de chantsune leçon de haka

Une video de chantsune leçon de haka

By Dom 28/04/2011 0

Opuaraa e reva atu i AoTeaRoa

Te tere nei i Aotearoa! No te aha? E tere faafarereiraa i te mau tama ma’ohi e te tama maori- Te faatu’ati’atiraa i te tumu parau no te reo e te ta’ere ma’ohi. No te ora roa i roto i te maori! Ei faafana’oraa i ta tatou mau tamarii, e ‘ore roa e tere i…

By Dom 03/11/2010 0