AO TEA ROA

Dom   28/04/2011   No Comments on AO TEA ROA
Enfants d'un Kura Kaupapa

Enfants d'un Kura Kaupapa KIA ORA! KIA ORA!

Ua rahi te ‘oa’oa  i roto i teie tere farereiraa i te mau hoa no Aotearoa.

E faariiraa hau roa i te hanahana e te poupou . Ua rau ia te mau haapiiraa i ora hia i teie nau pu’ea mahana Te po’ohu raa ra no teie tuhaa ‘ohipa ‘oia  ia te atea raa te mau maori  ia  tatou i roto i ta ratou iho tereraa haapiiraa na roto i te hiro’a maori e te reo maori!

Ua faahiti mai o papa Te Ariki Morehu, raatira no te ‘âti Te Arawa e: te horo’a mai nei te haapiiraa maori i te taata maori ‘are’a ia hi’o hia atu i ta outou i Tahiti, te horo’a ra ia te haapiiraa no tahiti i te taata farani pautuutu ore!>>

Tona auraa ra e ti’a e ‘aro ia horo’a mai te haapiiraa ma’ohi i te taata ma’ohi!…

A hi’o noa mai i te mau hoho’a! E nunaa ora! Ua monohia ia e te mau tamarii!

E ‘ô  tatou?

A hi’o noa mai i teie mau hoho’a matamua!

Voici les premières photos !

Une video de chantsune leçon de haka

Une video de chantsune leçon de haka

Faaineine-raa i te tere i Ao tea roa

Présentation Puna Reo au Painapo Beach

Présentation Puna Reo au Painapo Beach(A hio te mau hohoa)

I teie faafa'earaa no te 'ava'e fepuare  i ma'iri iho nei, tei roto ia te Puna Reo i te faaineineraa i tona tere i Aotearoa. 

Ua tae mai ia te mau tamarii no ta ratou faaineineraa no te pae no te 'ori, te himene, te haka e te vai atu!

Ua tae ato'a mai te mau metua no te tauturu i te hamaniraa i te mau 'ahu 'ori e te mau faanehenehe !

Are'a no te pae no te 'opu, na te mau utuafare tata'itahi ia i tunu mai!

Ei faahaamana'oraa e tere atu te Puna Reo i aotea roa mai te 02 no eperera e tae atu i te 16. E faa'ea atu ia i Rotorua 10 a'e mahana i roto i te 'âti Te ARAWA. tei io papa Te Ariki Morehu! O oia te rangatira o teie vahi