Pari pari

Rotui Tane: No to Pihaena

Why You Need Us for Your My Goal Essay Service. Do you know how to tweak essay in the shortest time possible? Rewriting an essay requires someone who is ORERORAA na ROTUI TANE orero no Aimeho Nui

 

 

E te taata tupu no te fenua no Aimeho nui i te rara varu

Ia faarii te taata Maohi i tona taata tupu teie tona reo:

Ia orana, a haere mai, a haere mai i te utua fare nei.

E aore ra, haere mai , tapae mai i te fare nei , tei unei ihoa taua io taua iho.

E homa, e parau faufaa roa te parau no te parururaa i te Aru o te Fenua .

Ia au i te tiaturi raa a te mau hui tupuna i tona ra Atua oia te ora o te mau mea toa.

E tahu’a aratai to te mau ohipa atoa i roto i tona oraraa:Tahu’a no te marae, no te faa’apu, te orero, no te moana, no te rava’i, e te vai atu. E ua vaiho mai te mau hui tupuna i teie faufaa no tana mau hua’ai ma te haapii atoa mai i te mau rave’a ia faananea e ia aupuru teie mau maita’i .

I mutaa ihora e mea atuatu roa te taata Maohi na roto anei i te rahui raa i te tahi mau tuhaa fenua.,te tai roto, te mau apoo Aahi, ua ite te mau Hui tupuna i tona faufaaraa.Te paruru raa atoa i te Aru o te Fenua. Area, i teie nei ra , ua hui ta ha noa hia ia.

Te ite nei tatou i teie nei e te ino nei te mau Tai roto , na roto i te faa î raa i te pae tahatai e tae roatu i te Âhua i te hiti moana. Te mau taepu raa vavara , te mau faaote raa one, te mau raau pape huru rau e faaohipa hia nei i nia i te fenua. Te mau tapuraa fenua e te hooraa ia te taata maohi i tona fenua i te ratere a vai overe noa ai oia i i o na iho.

E reo pii teie ia tatou :Ia apiti mai te tatou no te tautooraa ia vai he’euri noa a teie fenua i roto i teie manohiti.

E no te faahope raa i tau nei poro’i , e paripari atu vai i te paripari o te fenua o Pihaena ei faahi’’oraa ia tatou i to tatou tu’atiraa i te natura mai to tatou mau tupuna mai a. E faufaa tumu teie na tatou, no tatou. Manava e ia ora!

RURUA Maurice

PARIPARI teie na to PIHAENA, no to Pihaena

E mou'a tei ni'a ROTUI

Tahua tei raro PIHAENA

Otu tei tai NUURUA

E marae teie ATI-TAIHAE

Ti'araa no oe e TANE e

O TE AVA ROA I TE MITI TA'ITA'I

Vahiraa no te mata'i ra TOERAUROA

Hurihuri a'e ra i ni'a i te one ONE TERE

Pao a'e ra te one TE ONE TERE

Afa'i atu ra i tahatai E vaiho atu ai.

 

                      Pa maira te mata'i TOERAU I TE ARIA ROA

Rave maira te one TE ONE TERE

Faaho'i mai ra i te vahi i pao hia maira

Ua tarava ura te one i PIOPIO

Tahua ravai na oe PIHAENA

Haruru noa mai e patiri MAUTAI

Ua toriri maa ua iti e, i te iriatai

Ua fati taue te miti te aau

Tapao faite ia oe : Ua topa pupara te mau ata i'a

Ua hiri te tarao e te roi Ua fa ao te iihi e te apai

Mata'i ra ia oe ARUE ROA i te haumaru

Tapa'o faite ia oe PIHAENA :

Ua maraa te mu e te 'o'eo

E ua horo te marava e te ahuru

Are'a i te atiraa ava'e ra

Taheraa operu ia e te orare

E ia tae i te tau auhune roa ra

E tereraa ia no te auhopu

Mai te ava TE AVA ROA

E tae roa tu i te moana iti ra i PIHAENA

I parau ai te mau Hui tupuna e

Our federal bid training and http://www.musicalsommer-fulda.de/?privacy-preserving-data-mining-phd-thesis help clients win contracts. Working with you, we develop targeted government bid proposals. A aupuru i te ARU o te FENUA e te MOANA

Best Place to Economy With Genetic Food. Many students of different education levels need assistance with their studies, whether it’s a simple essay or something as relevant and complex as a dissertation. They hope to secure their degree but they have no idea where to start. As a student, perhaps you have a solid thesis statement yet aren’t Ei faufaa na oe e na to mau HUAAI…

Te ORA e, te ORA e, e te ORA e

E aha oe e faarue mai ai ia u? .

Laisser un commentaire