Légendes

MOOREA

 

TE A’AI O MO’OREA

I te ho’e motu iti, i te pae to’o’a o te ra ,no te fenua o Aimeo, oia ia o Maiao,
Te ora ra e rua na ta’ata, te tane e te vahine.To raua i’oa, o TEMAIATEA ma.
Aita â o raua tama. Teie ra , ua fa’a’amu raua i te ho’e animara, e taua animara ra e 'ûri ia, tei tauturu i to raua orara’a.

E tae atu ra i te tau, tô atu  ra Temaiana Vahine., fanau maira , e hûero !
Rave iho ra Temaiatua i taua hûero iti ra , hopoi atu ra i roto i te ho’e ana.,
oia o Vai’onini, vaiho atu ra i te hûero.

E tae a'e ra i te tau ,pata iho ra taua hûero iti ra.
I te ru’i, fa’aheita’oto mai ra te tâûra, na’o maira :
<< A ti’i i te tamaiti i te vahi o ta 'oe i vaiho !>>
Ti’a a'e  ra o Temaiana i ni'a, haere atu ra, e tae atu ra i te vahi o tana i vaiho.
Fa’aro’o a'e ra oia i te ta’i, e i tona fa’aro’oraa, e ta’i mo’o maua ia.
Ha’afatata atu ra i te vahi tana i vaiho, ite atu ra. E inaha e mo’o.
Rave a'e ra oia, huri a'e ra i ni'a i tona tapono, amo mai ra i te utuafare.

Aita ho'i e rave’a , to  raua ho’i teie tamaiti, fa’a’amu iho ra raua i ta raua tamari’i mo’o.
Ia rahi ra taua tamaiti  mo’o ra , te tupu nei te fifi i roto i te utuafare.
E taua fifi ra, te orera’a ia  e pa’ia fa’ahou i te mâ’a, no te mea, te ruhiruhi roa hia atu ra ho’i raua .
Te faito o te mâ’a e pau i te mo’o i te mahana ho’e, ahuru apo’o maniota, ho’e umete ‘io’io.

Mana’o ae ra o Temaiatea, e fa’aru’e i to raua tamaiti ia  'imi i te ora nona.
E tae mau atu ra i te mahana e reva ai to raua tamaiti mo’o i te fenua ta te metua i tono, oia hoi, i te fenua ra o Manunua i te ra’i e vai nei i te fenua Aimeo i te mata'eina’a o Ha ‘apiti.
Mau atu ra i ni'a i te o’oa e pohe iho ra te mo’o i reira.
Te huru o te mo’o , e mo’o re’are’a ia.

I parau hia ai to matou fenua o Moorea: teie te mo’o re’are’a ,

mea na ô mai i te terera’a mai.

E tere tapapa i na metua. I fa’aruru ai i na opape o te moana, huri opa atu ra i ni'a i te a’au.

Ui a'e ra te reo e : E aha teie i te a’au ?

Te pahono ra te reo pi’i e :

<<E mo’o, e mo’o re’are’a !>>

I ma’iri hia ai to’u ai’a i teie mahana e :

o MO’OREA.

                                                             Faati'ahia e Mama Moe

 

Laisser un commentaire