Légendes

TE ‘ A’AI NO TE FE’E

TE 'A'AI NO TE FE'E

TAU-MATA-FEE-FAA-TUPU-HAU

E ora-raa hau o tei 'ite hia i Aimeho. Mea au roa te ôra-raa!

E tae a'e ra i te mahana a tipae mai ai te TAATA HONU.

Ua faati'ati'a haere ratou i te feia i ana'anatae i te faaroo atu i te 'a'ai o to ratou mau tere faahiahia e te maere mau.

Ua tamata iho ra hô'e pupu taata i te pe'e i taua mau TAATA HONU ra, no to ratou hina'aro onoono i te mea 'api, noa atu ia te faa-ara-raa a te FEE o tei parau atu ia ratou e:

-Ia ho'i mai outou, ua taui ato'a to outou hûru;o oia ato'a ia te 'omua-raa o te hô'e tau 'api.

E ua reva mau ana'e iho ra.

E tau maoro o tei ma'iri!

Te ho'i ana'e mai ra i te fenua nei e to ratou ato'a 'oa'oa e te faahiahia mau no tei mata'ita'i-hia e tei itea-hia e ratou: oia ho'i te mau fenua 'api, te mau peu 'api e te hûru ora-raa 'api…

I te reira taime, taui ato'a iho ra te ora-raa: 'afa'i mai nei te peu 'api i te taa'e-raa; horo'a mai nei te taa'e-raa i te horuhoru i roto i te feruri-raa o te nunaa.

Tae mai te horuhoru, afa'i ato'a mai nei i te umeume; horo'a mai nei ta te umeume o te mârô ia;

Horo'a mai nei ta te mârô, o te tama'i ia.

Ua 'ore iho ra te hau…

Fanau mai ta te tama'i, e rau atua huru tama'i, o tei 'apiti-hia atu e te mau ma'i huru rau e te ô'e.

Veve iho ra te taata i te aroha.

'Are'a te FE'E, no tona 'oto e te mauiui, mana'o iho ra e 'aore paha 'ona e tai'o faahou i raro nei: Te vai nei ho'i ta tatou tapa'o i Aimeho nei, i te tuhaa no Papeto'ai, tapiri noa i te marae TAPUTAPUATEA e te fare pureraa o Papeto'ai iho.

Ua ti'a mai ra te FE'E mai roto mai i tona iho piha'a, e haere atu ra i te 'o'o'a fatata mai iana ma te mani'ini'i i tona au 'ei arai, ia 'ore te mau taata 'e'ê ia ô mai i roto i te 'o'o'a.

I muri iho, pii atu ra te FE'E i te mau HONU ato'a ma te ani ia ratou ia parahi e ia tia'i maite i te 'o'o'a.

Mai reira mai â te mau-raa te î'oa o OPU NOHU.

Riro atu ra tona 'omi'i ei 'ofa'i , are'a i tona aveave e va'u ra, ua piri atu ia i ni'a i na 'avei mou'a e vau o Moorea.

Hou ra tona faahuru'e-raa-hia, teie t ana i tâora mai:

-Te vai ra te taime e ho'i faahou mai â vau.

I reira ra, e mau tapa'o te na mua mai i to'u ho'i-raa mai oia ho'i te FAAHAU-RAA e te OTAHI-RAA!

(Haaputu-hia  e Rotui Tane e o Rotui Vahine)

Laisser un commentaire