Pari pari

Pererau

E  mou'a tei ni'a Rotui

Tia'i hia e na maehaa  Te'ava e o Te'avau

E inaha, haruru 'otu'i iho nei te Pahu  i Pererau

Muhu  iho  nei  te  fenua…

 

E tara  i  ni'a  Rohotu

E tara i raro Rohotu

E tara afa'i  roo 

Mou'a noho  hia e te Vahine Varua o Teremu'ura

O Rohotu te marae

Na Hatara  te  marae

O Na'ona'o  te  marae

O  Tevairoa  te  marae

O  Pererau  te  marae

O  Atita'hae te marae

O Nuurua  te marae

E  mau marae  afa'i  roo no  'oe  Piha'ena

 

Maeva  e  te  Pou  Nui  Fana'ona'o

Oia te Tavana o Aimeho  Nui

Tei  firi  'aru'aru  maita'i i  teie  'ohipa  ta  tatou

Maeva  e  te  mau  'omo'i  tuitui

No roto mai  ia  'oe e  Paopao

Mai  Ti'a'ia e  e  moti  i  Vaipahu

O  outou  ho'i te  'omo'i  tuitui turamarama

I teie mata'einaa  iti  no  Paopao

Arata'i hia e to tatou  tavana  tuhaa

 

Maeva  e  te  mau  hoa

Maeva  e  teie Numaha tamarii

Teie  mau  maimoamoa

No  'oe o  Ananahi

Tei  hea  ra  ananahi?

Ananahi  uri  pa'o?

Ananahi  huri è hia  e  te ta'i punu  o  te  moni?

E  'aore ra e  Ananahi  teatea!

Teatea  te  feruriraa

Teatea  te  oraraa

O  ta  tatou  ia e tautoo  nei!

Teie to  tatou mau mono

Tei ratou te hiti-raa  mahana

Tei  tatou  te tape-raa  mahana

E  te  topa-raa  mahana

 

E  te  mau  hoa,  

Ei faahope -raa i teie mana'o

Te na'o  ra  to  tatou  metua i mo'e  a'e  nei  o  papa  Matarau e:

Rûrû  taina  iho to'u  tino

Motu'utu'u atu  ra te taura  e  nati  nei ia'u   i  te  mau tupuna

I te na'o  raa  e:

Manava tatou  i  te farerei-raa  i teie  mahana!

Manava  e  Ia  ora!

 

Vauvau-raa parau   na Rotui  vahine

Peretiteni o te  Puna Reo  Piha'e'ina

I te 29 no me 2009

 

 

 

 

Laisser un commentaire