Légendes

MOOREA

Rhetorical Analysis Essayss offer their clients the support they require after drafting their papers. They are online, which makes them easy to track.

see For Me Service! The best global essay writing service delivering pro-quality help, benefits, and secure experience to customers worldwide. A top-notch service professionally researching and writing stunning academic papers and dissertations.  

TE A’AI O MO’OREA

I te ho’e motu iti, i te pae to’o’a o te ra ,no te fenua o Aimeo, oia ia o Maiao,
Te ora ra e rua na ta’ata, te tane e te vahine.To raua i’oa, o TEMAIATEA ma.
Aita â o raua tama. Teie ra , ua fa’a’amu raua i te ho’e animara, e taua animara ra e 'ûri ia, tei tauturu i to raua orara’a.

E tae atu ra i te tau, tô atu  ra Temaiana Vahine., fanau maira , e hûero !
Rave iho ra Temaiatua i taua hûero iti ra , hopoi atu ra i roto i te ho’e ana.,
oia o Vai’onini, vaiho atu ra i te hûero.

E tae a'e ra i te tau ,pata iho ra taua hûero iti ra.
I te ru’i, fa’aheita’oto mai ra te tâûra, na’o maira :
<< A ti’i i te tamaiti i te vahi o ta 'oe i vaiho !>>
Ti’a a'e  ra o Temaiana i ni'a, haere atu ra, e tae atu ra i te vahi o tana i vaiho.
Fa’aro’o a'e ra oia i te ta’i, e i tona fa’aro’oraa, e ta’i mo’o maua ia.
Ha’afatata atu ra i te vahi tana i vaiho, ite atu ra. E inaha e mo’o.
Rave a'e ra oia, huri a'e ra i ni'a i tona tapono, amo mai ra i te utuafare.

Aita ho'i e rave’a , to  raua ho’i teie tamaiti, fa’a’amu iho ra raua i ta raua tamari’i mo’o.
Ia rahi ra taua tamaiti  mo’o ra , te tupu nei te fifi i roto i te utuafare.
E taua fifi ra, te orera’a ia  e pa’ia fa’ahou i te mâ’a, no te mea, te ruhiruhi roa hia atu ra ho’i raua .
Te faito o te mâ’a e pau i te mo’o i te mahana ho’e, ahuru apo’o maniota, ho’e umete ‘io’io.

Mana’o ae ra o Temaiatea, e fa’aru’e i to raua tamaiti ia  'imi i te ora nona.
E tae mau atu ra i te mahana e reva ai to raua tamaiti mo’o i te fenua ta te metua i tono, oia hoi, i te fenua ra o http://crsad.qc.ca/?726 - Dissertations and resumes at most affordable prices. All kinds of academic writings & research papers. Essays & dissertations Manunua i te ra’i e vai nei i te fenua Aimeo i te mata'eina’a o Ha ‘apiti.
Mau atu ra i ni'a i te o’oa e pohe iho ra te mo’o i reira.
Te huru o te mo’o , e mo’o re’are’a ia.

I parau hia ai to matou fenua o Moorea: teie te mo’o re’are’a ,

mea na ô mai i te terera’a mai.

E tere tapapa i na metua. I fa’aruru ai i na opape o te moana, huri opa atu ra i ni'a i te a’au.

Ui a'e ra te reo e : E aha teie i te a’au ?

Te pahono ra te reo pi’i e :

<<E mo’o, e mo’o re’are’a !>>

I ma’iri hia ai to’u ai’a i teie mahana e :

o MO’OREA.

                                                             Faati'ahia e Mama Moe

 

Laisser un commentaire