Légendes

TE ‘ A’AI NO TE FE’E

How to Get What Will Help Me Concentrate On Homework. Writing a thesis is quite a challenging task. There are a few steps that may cause students difficulty when writing such an assignment. First, you have to think of a topic that is really worth researching. Then, you must spend numerous hours in the library or on the web searching for necessary information. Next, you must determine the most logical way to convey all your ideas in your paper. Then, you have to write a draft, edit and rewrite it, and so on. This takes

Get Your Desired Grade With Dissertation Statistical Service Lincoln Services UK. We Are Offering Cheap Dissertation Writing Services UK With 100% Guaranteed Good Grades. TE 'A'AI NO TE FE'E

correction dissertation bac 2006 Creative Writing About School Zemyx professional papers written cite sources research paper TAU-MATA-FEE-FAA-TUPU-HAU

E ora-raa hau o tei 'ite hia i Aimeho. Mea au roa te ôra-raa!

E tae a'e ra i te mahana a tipae mai ai te TAATA HONU.

Ua faati'ati'a haere ratou i te feia i ana'anatae i te faaroo atu i te 'a'ai o to ratou mau tere faahiahia e te maere mau.

Ua tamata iho ra hô'e pupu taata i te pe'e i taua mau TAATA HONU ra, no to ratou hina'aro onoono i te mea 'api, noa atu ia te faa-ara-raa a te FEE o tei parau atu ia ratou e:

-Ia ho'i mai outou, ua taui ato'a to outou hûru;o oia ato'a ia te 'omua-raa o te hô'e tau 'api.

E ua reva mau ana'e iho ra.

E tau maoro o tei ma'iri!

Te ho'i ana'e mai ra i te fenua nei e to ratou ato'a 'oa'oa e te faahiahia mau no tei mata'ita'i-hia e tei itea-hia e ratou: oia ho'i te mau fenua 'api, te mau peu 'api e te hûru ora-raa 'api…

I te reira taime, taui ato'a iho ra te ora-raa: 'afa'i mai nei te peu 'api i te taa'e-raa; horo'a mai nei te taa'e-raa i te horuhoru i roto i te feruri-raa o te nunaa.

Tae mai te horuhoru, afa'i ato'a mai nei i te umeume; horo'a mai nei ta te umeume o te mârô ia;

Horo'a mai nei ta te mârô, o te tama'i ia.

Ua 'ore iho ra te hau…

Fanau mai ta te tama'i, e rau atua huru tama'i, o tei 'apiti-hia atu e te mau ma'i huru rau e te ô'e.

Veve iho ra te taata i te aroha.

'Are'a te FE'E, no tona 'oto e te mauiui, mana'o iho ra e 'aore paha 'ona e tai'o faahou i raro nei: Te vai nei ho'i ta tatou tapa'o i Aimeho nei, i te tuhaa no Papeto'ai, tapiri noa i te marae TAPUTAPUATEA e te fare pureraa o Papeto'ai iho.

Ua ti'a mai ra te FE'E mai roto mai i tona iho piha'a, e haere atu ra i te 'o'o'a fatata mai iana ma te mani'ini'i i tona au 'ei arai, ia 'ore te mau taata 'e'ê ia ô mai i roto i te 'o'o'a.

I muri iho, pii atu ra te FE'E i te mau HONU ato'a ma te ani ia ratou ia parahi e ia tia'i maite i te 'o'o'a.

Mai reira mai â te mau-raa te î'oa o OPU NOHU.

Riro atu ra tona 'omi'i ei 'ofa'i , are'a i tona aveave e va'u ra, ua piri atu ia i ni'a i na 'avei mou'a e vau o Moorea.

Hou ra tona faahuru'e-raa-hia, teie t ana i tâora mai:

-Te vai ra te taime e ho'i faahou mai â vau.

I reira ra, e mau tapa'o te na mua mai i to'u ho'i-raa mai oia ho'i te FAAHAU-RAA e te OTAHI-RAA!

(Haaputu-hia  e Rotui Tane e o Rotui Vahine)

Laisser un commentaire