Légendes

Te ‘a’ai o PAI

TE 'A'AI NO MOU'A PUTA

(Ua tuatapapahia teie 'a'ai i te area matahiti 1980;ua amui mai o Papa Paraurahi,papa Matarau, papa Harris, mama Thérèse Jones …e te pupu arioi. Teie ia o tei tape'a hia mai ia au i te mau tapa'o e vai ra i Tahiti e i Moorea)

click to read more. We are EliteEssayWriters, a team of experienced, qualified and trained professional essay writers who will happily complete your assignment at a reasonable price. We are the best college paper writing service and are most trusted by students across the globe to deliver on all topics and research areas. We aim to help you score that elusive grade A. Our work ethic is TUHAA MATAMUA: TE OHO MATAMUA:

I mutaa iho ra i te tau 'auriuri, i te mata'eina'a e te taha fenua ra o FATUTIRA, o TA'IHIA te arii nui.

Tei roto ia na te mana no te faatere i te vaa mata'einaa.Tei roto ia na te mana a te mau tahu'a ia au i te faanahoraa a te atua Tane i haamori i tera ra anotau.

Ia au i te peu o tei matauhia, i te tau auhuneraa, e pûpû te vaa mata'einaa te oho matamua na te atua. Na te ta'iraa pahu e faa'ite i te vaa mata'einaa o tei ruru i ni'a i te tahua o TE-TI'ARAA-O-PERE, te tere mai nei te vaa, o te afa'i te oho i mua i te aro o TA'IHIA-ARII.

Inaha, ua 'ore te ta'iraa o te pahu e ua tupu te maere i roto i te arii e tae noa atu i te vaa mata'einaa.

Na REHIE-TOA i tape'a te oho matamua na roto i te hinaaro e te hia'ai a tana vahine o HUAURI. Ua tô ho'i 'oia i to raua matahiapo.

Ruru iho ra o TA'IHIA-ARII i te Toohitu, te hui matahiapo e te Atutoa i ni'a i tona paepae. E teie te uiraa hope'a a TA'IHIA-ARII i te tahu'a nui ra o ARUE-ITE-FATU-NUI:

''Ua tape'a hia te oho matamua. E topa anei te utu'a i ni'a i te vaa mata'einaa?''

Teie te pahonoraa a te atua na roto i te vaha o te tahu'a:

''O REHIA-TOA te tumu o te fifi.E topa ihoa te utu'a i ni'a iana.''

Ti'a atu ra o TA'IHIA-ARII i mua i te aro o te vaa mata'einaa mai te faa'ite atu i te pahonoraa a te atua e tana iho poro'i tamarû:''A ho'i ma te hau!''

Fanau atu ra o HUAURI i ta raua matahiapo o HINA. Ua paari a'e ra.

I reira te tupuraa tona mana'o e haere 'oia e mata'ita'i i te hinuhinu o te mou'a e te heeuri o te faa.Tupu iho ra te ho'e ohipa i ni'a iho i tona tere. Farerei a'e ra o HINA i na vahine tahutahu no te mou'a ra o TAHUAREVA.

Arata'i hia atu ra 'oia i ni'a i te ho'e mato tarere, turai hia atu ra 'oia i raro, mate atu ra. Ua riro taua mate nona ra ei faatupuraa i te UFI TUMU no te mou'a. Ua tia'i na metua, ua imi i ta raua tamahine, aita i itea hia.

Tô faahou iho ra o HUAURI i te piti o ta raua tama. I reira tona parauraa:

''Te hia'ai nei au i te ufi o te mou'a!''

Te tumu ia o te tere o REHIA-TOA i ni'a ia TAHUAREVA. I reira tona farereiraa i na vahine tahutahui. Ua ui mai ra:

'' E aha te tumu o to 'oe tere?

-''Te imi nei au i te ufi o te mou'a!''

Arata'i hia atu ra oia i te hiti o taua mato ra, faaite hia atu ra:''Tera i raro te tupuraa o te ufi ta 'oe e imi nei!''

Pou atu ra o REHIA-TOA i te tumu o te mato,heru atu ra i taua ufi ra. I reira taua ufi ra na vahine tahutahu ra i te tura'iraa atu i te ho'e ofa'i i ni'a iho iana.

E teie te reo hope'a hope'a o REHIA-TOA:

'' Ua 'ite hia e au te mâ'a ta ta'u vahine i hia'ai. Aita ra 'oia i 'amu''

Ua riro ho'i 'oia ei FAU TUMU no te mou'a.

Ua tia'i te metua vahine, ua imi i tana tane, aita ra i iteahia.

Opua iho ra o HUAURI e faaru'e ia FATUTIRA, e ho'i na te roaraa o te fenua i OUTUMAORO, ia fanau 'oia i ni'a i tona iho pû marae ia PU-TIARE-I-TE-URU-OFA'I. Inaha, ua fanau iho ra oia i tana tama. Aita ra ho'i oia i faatopa i te i'oa no te mea e 'ere te hoho'a taata. Pûpû atu ra i taua tama ra i mua i te aro o te atua. E teie tana i poro'i:

"E TAAROA,e! A rave i ta'u taiti.Mai te mea e, e hoho'a varua ino, a tape'a atu i roto i to oe ao. Mai te mea e, e hoho'a taata, a here iana, e tae noa atu i tona paariraa, afaaho'i mai iana i roto i teie nei ao."

Struggling with finishing up your thesis? Get http://www.walters-burgrestaurant.at/?easy-dissertation-topics help thats sure to make your life, and the thesis writing process, that much TUHAA PITI: PAI-A-HUU, PAI-A-RAI

Faa'ue iho ra o TAAROA i te nuu atua ia haere i PU-TIARE-I-TE-URU-OFA'I e moemoe i te taotoraa o taua tama ra.Mai te peu e, e ta'oto tiraha, taparahi haapohe, tapupu e hitu tuhaa, faaru'e. Mai te peu e e ta'oto tipapa, ta'iri iana e hitu ta'iriraa. Ia ara ana'e mai, ahari e mata taehae , taparahi haapohe, ahiri e mata 'ata'ata, a rave mai.

I te ho'iraa mai te nuu atua e te tama na te marae ra, na te ho'e i roto ia ratou i haere e faa'ite ia TAAROA e ua tipapa te tama, e 'ita e hitu ta'iriraa, ua ara mai, mai te mata 'ata'ata.

Faa'ue faahou iho ra o TAAROA i te nuu atua ia faati'a hia ho'e fare potee, ei nohoraa no te tamiti, mai te haapae atu i te mâ'a no ni'a. Ua rave te mau nuu atua ia au i te faa'ueraa.Ua paari te tama i roto i te fare tei faataahia nona. Inaha, ofati atu ra '"oia i te tapu, ua 'amu ho'i oia i te mâ'a no ni'a.

Riroi atu ra o TAAROA. I reira to TAAROA amuiraa i te nuu atua no te farerei i te tama:

''Ua ofati 'oe i te tapu. Ua 'amu 'oe i te mâ'a no ni'a."

Teie te pahonoraa:

"Ua haavare 'oe ia'u!"

-"E tamaiti mau 'oe na REHIA-TOA!"

I reira to TAAROA faaiteraa i te tama te 'a'ai no tona tuahine e tona metua. I reira ato'a to te tama aniraa ia faaho'ihia ona i roto i te ao o tona metua.E teie te pahono:

"Te haama'iri nei au i to 'oe i'oa, o PAI-A-NUU, PAI-A-RA'I. E te horo'a atu nei au teie maro ei tapa'o no te toa. A ho'i ra i roto i te ao o to oe na metua!"

Durchschnittliche Gehalter fur Geschaftsfuhrer bei try here SERVICE in Rosenheim: 115.281 - 123.836 . Basierend auf 1 Gehaltern, die von Mitarbeitern als Geschaftsfuhrer bei PAPER WRITING SERVICE in Rosenheim gepostet wurden. TUHAA TORU: PAI-TOA-A-REHIA

Ho'i mai nei o PAI i te vahi ta tona metua vahine i pûpû iana, oia o PU-TIARE-I-TE-URU-OFA'I. Inaha aita tona metua vahine i reira. Haere atu ra oia i te mata'einaa ra o FATUTIRA e te taa matamua tana i farerei, o tona iho metua vahine. Na te hoho'a o PAI i faa'ite ia HUAURI e e tamaiti ihoa oia na REHIA-TOA, i ma'iri ai tona ioa o PAI-TOA-A-REHIA. Haere atu ra o HUAURI e faaara i te mau fetii ia putuputu ratou i ni'a i te marae fetii.

Pa''uma atu ra o PAI-TOA-A-REHIA i ni'a i te mou'a ra o TAHUAREVA, taparahi atu ra i na vahine tahutahu. I reira tona ite raa te tafifi ra te UFI TUMU i ni'a i te FAU TUMU. Pou atu ra oia i raro e ua heru atu ra oia i te ufi, taâ'a iho ra i te FAU TUMU. Tapu iho ra i te omou e ua tarai te tumu ei omore nana e ua tamau iho ra te ivi-tua o na vahine tahutahu i ni'a i te hi'u o taua omore ra.

Ho'i mai nei o PAI, tanu ihora te 'auru o te fau i te muriavai, haere atu ra oia i ni'a i te marae fetii. Ua putuputu te opu fetii i ni'a i taua marae ra.

Omua iho ra o HUAURI ma te parau e:

''Teie te opu fetii ia au i ta oe faa'ueraa!''

Haamaita'i atu ra te metua vahine ia TAAROA no te fariiraa i tana tamaiti e ua faaho'i mai. Ua ti'a a'e ra o PAI i ni'a, e teie tona reo:

'' Te haamauruuru atu nei au i te opu fetii e tae noa atu i to'u metua vahine o tei amui mai ia tatou. Te topa nei au te i'oa o teie marae o PURE ORA. Ia riro teie marae ei haamoriraa na tatou ia TAAROA.

Te ti'a nei au i ni'a iho te ti'araa o to'u nei metua tane ia REHIA-TOA. O PAI-TOA-A-REHIA te i'oa o ta'u e amo i ni'a i teie marae ei haamana'oraa i te hau o to'u metua tane''

Rave atu ra o PAI-TOA-A-REHIA te omore o tana i tarai, haama'iri atu ra te i'oa o taua omore ra:O RU-FAU-TUMU , e haamoe atu ra oia ia RU-FAU-TUMU i ni'a i te ahu o PURE ORA . Pûpû atu ra o PAI-TOA-A-REHIA te UFI TUMU ia TAAROA ia riro ei mâ'a na te mau u'i ato'a.

Na te ta'iraa 'u'ana o te pahu i PURE ORA i faaara te vaa mata'einaa no FATUTIRA. Tupu iho ra te maere rahi i roto i te arii e tae noa atu i te vaa mata'einaa.

Faaue iho ra o TA'IHIA-ARII i tana mau teuteu ia haere e farerei i te tahu'a nui ra o ARUE-ITE FATU -NUI. Teie te, pahonoraa a te tahu'a:

''Te ta'iraa pahu ta outou i faaroo a'e nei, no te faa'iteraa ia e ua ho'i mai te tamaiti a REHIA o tei haapohe huna hia na te rima roa.

Ua ui mai ra te arii:

''No hea teie tama?''

Ua pahono mai ra te tahua:

''Ua tahuna te vahine a REHIA-TOA i teie tamaiti e ua ani ona i tona iho atua ia TAAROA, e faaora i tana tamaiti.

O te nuu atua tona metua tavai.''

I reira na toa e hitu no te taha fenua ra o FATUTIRA te ti'araa ma te parau e:

''Ananahi tatou e ite ai e tamaiti mau anei teie na REHIA. E fâfâ tatou i tona puai. Na roto ia i te aroraa, e itehia ai!''

Tei ni'a i te tahua o TE-TI'ARAA-O-PERE, na roto i te 'aroraa a PAI i na toa e hitu, te itaraa hia e tamaiti mau oia na REHIA. Aita o RUA-OFA'I, te toa hope'a, i mate roa atu ra, tatarahapa atu ra o PAI-TOA-A-REHIA:

'' Ua hape au i te taparahiraa ia oe no te mea e tamaiti au na te atua ra o TAAROA. Te mana o te Atua TAAROA teie i roto ia'u nei. Ua hape au i te taparahiraa ia 'oe!''

I reira, ua tui te roo o PAI-TOA-A-REHIA.I reira ato'a te ma'iriraahia te i'oa o te faa rahi ra o FATUTIRA: te faa o A-TAAROA.

If Your Dissertation is Annoying You, then Just Tell Us, http://www.bloch.de/?uncover-the-term-paper-writing-services for Me and Well Make Sure that You Make Steady Progress without Getting a Headache! These Simple Words, Please Do My Dissertation as per My Liking will Empower You to Complete this Lengthy and Challenging Paper in the Best Possible Manner! Cant complete your assignment? You must ask yourself the TUHAA MAHA: PAI TUA RERE

Ho'i mai ra o HUAURI i OUTUMAORO i MANO-TAHI I PU-TIARE-I-TE -URU-OFA'I.

Tamatamata atu ra o PAI-TOA i te pee o tana omore.Tâpû atu ra oia i te ho'e faratea ei omua i taua omore ra, ia ore ia puahia. I reira tona hereraa mai. I OUTUMAORO tona metua vahine te a'oraa i tana tamaiti:

''E PAI e, vaiho ta oe omore,

E 'ere te oraraa tama'i i te oraraa 'oa'oa e te hau

A haere i to tupuna, ia HAU-RUIA ra,

Ia haapii hia oe i te parau o te aroha e te parau mau,

Te parau ti'a e te hau.

Ia ite hia ta oe faatereraa hau i ni'a i to oe iho fenua!''

I reira o PAI-TOA i te ti'araa i te 'oti'a o te fenua ra o TEFANA-I-AHURA'I, i te otu'e ra o FANATEA, i ni'a i te ho'e ohi'a mou'a o tei parau hia o TE-REI-A-VARUA oia ho'i te hi'u i TATA'A.

Hi'o atu ra o PAI-TOA ia MOU'A TAPU i te fenua ra o AIMEHO-NUI-I-TERA-RA-VARU, i pehe ai oia e:

''HONO'URA e, a rave na 'oe i te rau 'ape,

I ni'a i to taua ra paepae ia TARAA-TINI-RAU i te faa i A-TAAROA,

A tahiri na oe i te mata'i ra o MAOA'E

Ia pee te rupehu i ni'a i te fenua AIMEHO

Potua i te rai vetea e, potua i te rai vetea e,

Maoa'e te mata'i i ta'u omore ia RU-FAU-TUMU no A-TAAROA

Te TEVA-I-UTA, te TEVA-I-TAI, te TEVA-RARIRARI

Te PORIONUUe, a hi'o na ia RU-FAU-TUMU.

Ua feto'ito'i te are o te moana

Ua ruperupe te hupe o te mou'a

RU-FAU-TUMU e RU-FAU-TUMU e, afa'i na 'oe i to'u nei roo i ni'a i te fenua AIMEHO

Te omore teie a PAI-TUA-RERE, no te faa ra o A-TAAROA.

Te tamaiti a te arii no A-TAAROA o ARII-TAUA

No oe te roo o ta'u e amo nei

E faaite raa i te u'i amuri atu

O RU-FAU-TUMU te i'oa i te omore

I Pati'a hia i AIMEHO

E ore roa te reira roo e mo'e e tae noa atu i te mau u'i ato'a

RU-FAU-TUMU e, RU-FAU-TUMU e,

Peipei na vau ia oe i te otu'e TATAA

I reira ho'i au e faaineine ai i te patiaraa i AIMEHO

E PAI e, a vero, e PAI e, a vero!

Patia na vau ia RU-FAU-TUMU i ni'a i te mou'a tapuhia

Rûrû te ta ta'i o RU-FAU-TUMU na ni'a i te tua 'aivi

TUA-RERE i te pô, TUA-RERE i te ao

O MARAMA-NUI ho'i, ua he'e.

Te 'oto noa ra re vahine HEI-PUA,

Te u'i rairai, ua fati

MARAE TAPÛ E, ua tini taua i te 'aito no A-TAAROA.

 (Pehepehe a PAI: Bulletin des oceanniennes n° 028 de dec. 1928Pp 170-171-Transmis par M.Kemori qui le tenait de Me THURET)

Laisser un commentaire