Pari pari

Te TAURA HONO

TE TAURA  HONO  

Fatu-hia e te Tama no Aimeho

 Haapii-hia e  te Pupu Arioi  i roto i te Fare haapii-raa Tuatahi no Paopao i te area matahiti 1980 .

 

TE FIRI NEI MATOU

TE TAURA TORU  FENU  E

FAATUPU I TE HAU E

E  TE MAITA'I E  TE HO'E-RAA  E…

 

TEIE MAI NEI TE MAU TAMATAMA  E 

NO TE FENUA AIMEHO  E

AFA'I MAI NEI  TE MAU PEHEPEHE E

PEHEPEHE NO 'OE 'AIMEHO E

 

AIMEHO I TE RARA VARU   E

E TAIPE NO TE FEE RA 

TONA I'OA TAU-MATA-FEE-FAATUPU-HAU   E

O TE PIRI TEIE AIMEHO E

                                                    haaputu-hia e Rotui Vahine

TE TAURA  HONO  

Fatu-hia e te Tama no Aimeho

 Haapii-hia e  te Pupu Arioi  i roto i te Fare haapii-raa Tuatahi no Paopao i te area matahiti 1980 .

 

TE FIRI NEI MATOU

TE TAURA TORU  FENU  E

FAATUPU I TE HAU E

E  TE MAITA'I E  TE HO'E-RAA  E…

 

TEIE MAI NEI TE MAU TAMATAMA  E 

NO TE FENUA AIMEHO  E

AFA'I MAI NEI  TE MAU PEHEPEHE E

PEHEPEHE NO 'OE 'AIMEHO E

 

AIMEHO I TE RARA VARU   E

E TAIPE NO TE FEE RA 

TONA I'OA TAU-MATA-FEE-FAATUPU-HAU   E

O TE PIRI TEIE AIMEHO E

                                                    haaputu-hia e Rotui Vahine

Laisser un commentaire