Pari pari

TE POU MATAHIAPO

A aupuru i te Pou Matahiapo o Aimeho

Papa’i a’e ra vau i to i’oa i ni’a i te one
Fati mai ra te 'are o te miti
Ma   a’e ra te i’oa

Nana’o a’e ra vau i to i’oa i ni'a i te paa ra'au
Topa mai ra te ua, pe atu ra te ra'au
E topa iho ra i raro

Tohi atu ra vau i to i’oa i roto i te maramora
Topa iho ra i raro e pareha’a roa a’e ra

Inaha, rave iho ra vau i to i’oa
Tuu atu ra vau i roto i te hohonuraa o te papa o to’u a’au
E na te tau i faaherehere mai i to i’oa
Hou a ta’ita’i mai ai ia taua i teie ahiahi

Papa'i-hia e François Haati no te mau Matahiapo no Moorea

Laisser un commentaire