Légendes

Rotui

   TE A’AI NO ROTUI ( e toru faanahoraa)

 

TE A’AI O NA OFA’I TERE :
Tatara hia mai mai roto mai i te puta Société polynésienne
no te avae mati o te matahiti 1917
Fa’ati’a hia mai e te ho’e ta’ata pa’ari no PAPETOAI
Papa’i hia e te vahine ra o Tetua a Tefa’afana)

I muta’a ra , ua tui te ro’o o te moua Rotui no tona he‘euri rahi e tona nehenehe .Te ti’a piri ra te mou’a Rotui e te mou’a Tohi’e’a.

‘Opua ihora to’o toru na Aito no raro mata’i e ‘eia i teie mou’a e afa’i atu i raro matai.
I te ho’e po uriuri pa’o, tipae a’e nei ratou i Moorea.

E piti tae’ae e te tuahine.

Marei ihora i te mou’a i te ho’e taura pa’ari maita’i . A huti noa ai te tuahine i te hope’ara’aa o teie taura, te tura’i maira ia o na tae’ae mai te murira’a o teie mou’a.
He’e ri’i maru ihora te mou’a.

Are‘a ra i te fenua Moorea, te vai nei te ho’e ‘aito vahine e mana rahi o tona.
Iana i ‘ite e te ‘eia hia nei te mou’a , a’aoa ihora ‘oia mai te moa ra te huru.
Mana’o ihora te mau aito no raro mata’i e ua tata’i ao. Faa’ea ihora i ta ratou opuara’a.

Riro mai nei na tae’ae ei to’a . Ia hi’o hia teie na to’a ,e au i te hoho’a mata ta’ata ,e, e piti metera i te teitei.
E te vai noa nei a teie nau to’a i Opunohu o te pi’i hia o na OFA’I TERE .
Are’a o te tuahine ra, ua riro atoa oia ei to’a i roto i te ava i Taareu e ua topa hia tona i’oa e: o TO’A MA’O.

E no reira te mou’a Rotui i ti’a mai ai i te pae tahatai o Opunohu.

    TE A’AI NO ROTUI  

( heheu hia mai mai roto i te feti’i ta’ata TAU E MAHA I TE RA’I o te huaa’i ia a teie Ari’i Vahine o TEREMUURA. Are’a o te mau parau pa’ari ,ua vai mai na roto i te mau pehepehe, te mau tarava e te mau himene ruau na reira atoa te mau ute o ta teie feti'’i ta'ata i ore roa i ha'amoe noa ae.Fatu hia teie a’ai e te feti’i ta’ata o Tau e maha i te ra’i .Ti’a’auhia ‘e  te  orero ra Rurua Maurice ‘oia o Rotui tane.

I muta’a ihora, i te tau ‘auiui te ti’a piri na mou’a o Tohi’e’a e o Rotui, e mou’a ruperupe mau te mou’a Rotui e te nehenehe.
Te noho ra te ho’e Ari’i Vahine o TEREMUURA tona i’oa i ni’a i teie mou’a.
E vahine purotu e te mana rahi i ni’a i tana mau piri oia te Iihi nato, te Maire ma’a toru, te Pua’ura, te Aute u’umu ,te Hinano’ura e te Nohaura,

No te nehenehe e no tona mau mana i ‘opua ai o na aito to’o toru no raro matai no te fenua no Raiatea, e haere mai e ‘eia i teie Arii vahine e tona mau piri.

Tere mai nei ratou na ni’a i to ratou va’a i te ho’e po poiri e te manino e tipae atura i Opunohu. Marei ihora i te tara o te mou’a , ta’amu ihora i te hope’ar’a o te taura i te tamuri o te va’a o te tuahine.
A huti noa ai na taeae , te hoe noa ra te tuahine.
‘Aueue ihora te mou’a, tupu ihora te mau horo , he’e ihora te mou’a, tere ihora.

Hiti mahuta ihora te Arii Vahine,, pi’i atura i tona ‘aito oia o Tane i te rima puai :
E Tane , e aha teie ?
Pahono maira o Tane e: ‘Eiaha ‘oe e ha’ape’ape’a ua hahi o ratou i te tipae ra’a mai.

No tona mana’o fe’a’a, fa’aara iho ra oia i te mau manu o te reva o te raatira hia e Nohaura e ia maniania.
Are’a o Tane , no te he’e o te mou’a, ‘ou’a atura i ni’a i te a’au e tape’a ihora te mou’a i tona na rima puai. Mau ihora te mou’a.

No te rahi o te maniania o te nu’u o te reva mana’o ihora na Aito to’o toru no Raiatea e  ua tataiao. Fa’aea ihora i te huti e te hoe.
Riro a’era ratou ei to’a. o na OFAITERE i tahatai
o TO’A MAO i roto i te ava i TA’AREU.

Are’a o Tane oia te hi’ohi’o e te tia’i o te mou’a, ua riro ato’a ‘oia ‘ei to’a oia o TO’ATANE i nia te a’au i Pihaena i ni’’a i teie vahi o tei parau hia e o PI'OPI'O.

TE A’AI NO ROTUI

I te matahiti 1979 e tae noatu i te matahiti1980, ua tupu te hoe tuatapapara’a i rotopu i te feti’i ta’ata TAU E MAHA I TE RAI arata’i hia e RURUA Maurice, te Pupu Arioi, e te fare ha’apiira’a no Paopao Hi’opoa hia teie arata’i ra’a e te feia pa’ari orero parau o Matarau no Moorea, o Parau rahi no Raiatea e o Matahira no Paopao.
Ua ruru hia te feti’i ta’ata no Pihaena, e ua horoa mai te vahi o ta ratou i ite no teie a’ai . I muri mai ua reva atu teie mau ta’ata atoa ape’e hia e te mau tamarii o te Fare ha’apiira’a i raro mata’i .
O Opoa i Raiatea te vahi i tapae hia ; Tupu atura te mau farereiraa e te feia pa’ari no Opoa. Faatu’at’iati atura i te mau ite, te mau parau e te mau tapa’o e vai noa nei a.
O te a’ai ia i o tei papa’i hia i roto i te puta
TEREMU’URA
Ua tere to’a hia i Taha’a na ni'a i te parau e o Hiro o tei tere mai e 'eia ia Rotui.
I roto i te mau tuatapara’a i rave hia i Moorea (na ni'a i te mau tapa’o) e i raro mata’i, aita roa e tapa’o e fa’aite ra e ua tere mai o Hiro e eia ia Rotui.

Ho’e hi’ora’a :
I roto i te mau fa’ati’ara’a e vai nei i Opunohu a nei, i Pihaena a nei, aita roa te parau o Hiro i faahiti noa ae hia . Te nao ra e : e na Aito to’o toru o tei tere mai …… e ,o to ratou mau tapa’o o teie e vai nei i Opunohu.
Are’a o Hiro aita oia i pohe i Opunohu e aore ra i Moorea. Te vai nei ra tona ofai tapa’o i te vahi i mate ai oia.

TEREMU’URA

I I muta’a ihora i te tau auriuri i te fenua ra o Aimeho, te ti’a piri ra e piti na moua o Tohi’e’a e o Rotui.

E mou’a nehenehe mau o Rotui e te ruperupe.

Te noho ra te ho’e Arii Vahine o TEREMU’URA tona io’a i ni’a ia Rotui.

E Arii Vahine purotu mau oia. Te vai nei tana mau fa’anehenehe : te Hinano ura, te pua ura, te maire

ma’a toru, te aute u’umu, te i’ihi nato ; o tei riro atoa ei piri na na .
Te piha’a ra ua riro ia ei hipahipa raa o nona.
Teie te rima raverave o Teremu’ura :
Te Noha’ura, te ra’atira no te nu’u o te reva
Na maeha’a o Teava e o Teavau te tia’i i te tumu o te mou’a i nia i te marae o Tevairoa.
I tahatai o Tane ia te tia’i e te ti’a ra oia i ni’a i te marae o Atita’ihae.
E na te pahu i Pererau e fa’a’ara te parau 'api a te Arii vahine i te nuna’a no Piha’ena.

I te reira iho a anotau, i te hoe po ru’iru’i maita'i e te manino o te iriatai, tere mai ra e toru na aito puai no te hoe fenua i raro.
Teie to ratou ioa :
O Moro ura i te Ra’i  ,

o Ruea i te Ra’i e 

o Manava Raia i te ra’i 

no te pû marae no Vaeara’i i Opoa.
E inaha opua iho ra ratou e haere e eia ia Rotui no te rahi o tona nehenehe e tona mau piri.

Tei te iriatai ra’a ra , i ite atu ai o Teremu’ura i teie mau aito i te tere ra’a mai. Parau atu ra oia i tona teuteu ia Po’ohinu : A fa’aue na i te nu’u o te reva e a maniania.

Pahono atu ra tona teuteu : E te Arii Vahine, eiaha roa oe e hja’ape’ape’a ua hahi o ratou i te tere ra’a mai na Ta’areu.

Tipae iho ra ratou i tahatai i Opunohu, fa’aineine a'e ra i ta ratou taura toru fenu o PO AI ROA no RAIATEA e marei atu ra i te tara o Rotui.
Tei te tamuri o te va’a o TE ARA MAORO HITI NUI te ta’amu ra’a hia te hopea o te taura. Ta’o ihora na aito i to raua tuahine : A hoe !
Hoe iho ra oia e te huti roa ra na tuane.

I te reira iho a taime o te ho’e haruru u’ana rahi o tei fa’aro’o hia. Ua tupu te mau horo rarahi, tahe ihora te pape Vaitau e tae noa tura i te muri a vai i Afa.
Hiti ma'ue atu ra te Ari’i Vahine : te tere nei tona ai’a. Fa’aue atu ra oia i te Noha e ia ta’o atu i te mau nu’u o te reva e a maniania.Te rupe, te aupoa, te ra’o, e tae noatu i te tahi atu mau manu o te po. Hiohio atu ra, ta’i ta’i atu ra, oto oto atu ra mai te anau tamari’i.
Te ta’i noa ra te mau nu’u o te reva pahono atu ra te Noha ia Teremu’ura : Eiaha oe e ha’ape’ape’a e te Ari’i Vahine tei tahatai o Tane ua ara te aito.

I te reira taime ua ite o Tane e te eia hia nei tona aia . Ou’a a'e ra oia i tai, fariu mai ra i ni’a ia Rotui e ua turu tona na rima puai no te tape’a i te mou’a.
A huti noa ai na aito to’o toru, mau ihora te fenua.
A huti noa ai ratou i te moua, te tape’a noa toa ra o Tane. E aore roa i nu’u faahou.

Ua mana’o, ua maere te mau aito e ua tataiao no te mea ua puai roa mai te mau otooto e te ta’ihio a te mau Noha e tona mau nu’u.Pi’i atura na aito i to raua tuahine o tei tae i roto i te ava i Taareu , na’o atura :- A fa’aea i te hoe !
Pahono maira te reo : E no te aha ?
Na’o atura raua : Ua fatata i te ao , e fa’aea tatou e tia’i i te ru’i i mua !

Ua fa’aro’o ato’a mai o Tane i ta raua pi’ira’a. Aita ra oia i ho’i i uta ua araara noa oia ma te mana’o fe’a’a e ua tae roa i te tataiao.

Riro atu ra na aito to’o toru ei to’a :
TAHUMATE i te pae ava no TA’AREU
O PINA’I e o OPOA i tahatai i Opunohu
O tei pi’i atoa  hia i muri mai o na OFA’I TERE e o TO’AMA’O

Are’a ra o Tane i ni’a i tona mana’o fe’a’a ua riro ato’a oia ei to’a oia ia o TO’ATANE i Pihaena

Laisser un commentaire