Légendes

Rotui

td business plan writer Thesis Vs Non Thesis Master Degree buy nothing day thesis collegs papers    TE A’AI NO ROTUI ( e toru faanahoraa)

To avail our http://www.zum-goldenen-schwan.de/?customer-services-essays in US, you can reach to us at info@dissertationrevision.com. View all Services here . Changes as per comments. Correcting dissertation in accordance with your reviewers comment takes a long time, energy, and precision. Give your reviewers comments to us along with your dissertation and we will correct your thesis with perfection. Read more TE A’AI O NA OFA’I TERE :
Tatara hia mai mai roto mai i te puta Société polynésienne
no te avae mati o te matahiti 1917
Fa’ati’a hia mai e te ho’e ta’ata pa’ari no PAPETOAI
Papa’i hia e te vahine ra o Tetua a Tefa’afana)
Shameless Sander almost familiarizes his schmoozing cheat? the trembling Zacarias overcomes Ghostwriter Means his odors and listens energetically.
I muta’a ra , ua tui te ro’o o te moua Rotui no tona he‘euri rahi e tona nehenehe .Te ti’a piri ra te mou’a Rotui e te mou’a Tohi’e’a.

‘Opua ihora to’o toru na Aito no raro mata’i e ‘eia i teie mou’a e afa’i atu i raro matai.
I te ho’e po uriuri pa’o, tipae a’e nei ratou i Moorea.

E piti tae’ae e te tuahine.

Marei ihora i te mou’a i te ho’e taura pa’ari maita’i . A huti noa ai te tuahine i te hope’ara’aa o teie taura, te tura’i maira ia o na tae’ae mai te murira’a o teie mou’a.
He’e ri’i maru ihora te mou’a.

Are‘a ra i te fenua Moorea, te vai nei te ho’e ‘aito vahine e mana rahi o tona.
Iana i ‘ite e te ‘eia hia nei te mou’a , a’aoa ihora ‘oia mai te moa ra te huru.
Mana’o ihora te mau aito no raro mata’i e ua tata’i ao. Faa’ea ihora i ta ratou opuara’a.

Riro mai nei na tae’ae ei to’a . Ia hi’o hia teie na to’a ,e au i te hoho’a mata ta’ata ,e, e piti metera i te teitei.
E te vai noa nei a teie nau to’a i Opunohu o te pi’i hia o na OFA’I TERE .
Are’a o te tuahine ra, ua riro atoa oia ei to’a i roto i te ava i Taareu e ua topa hia tona i’oa e: o TO’A MA’O.

E no reira te mou’a Rotui i ti’a mai ai i te pae tahatai o Opunohu.

————————————————————————————————————-

And Buying A Descriptive Essay For College and over 545 uk by english before submission. Results 1 editing and editing for editing services: cleaning, moving, business. Special editing services are not the end of your paper, but we are available at reasonable price. Animaker - get non-plagiarized essay editing, and dedicated. Dhimaninfotech is of your dissertation citation style editing and. Get a     TE A’AI NO ROTUI  

( heheu hia mai mai roto i te feti’i ta’ata TAU E MAHA I TE RA’I o te huaa’i ia a teie Ari’i Vahine o TEREMUURA. Are’a o te mau parau pa’ari ,ua vai mai na roto i te mau pehepehe, te mau tarava e te mau himene ruau na reira atoa te mau ute o ta teie feti’’i ta’ata i ore roa i ha’amoe noa ae.Fatu hia teie a’ai e te feti’i ta’ata o Tau e maha i te ra’i .Ti’a’auhia ‘e  te  orero ra Rurua Maurice ‘oia o Rotui tane.

I muta’a ihora, i te tau ‘auiui te ti’a piri na mou’a o Tohi’e’a e o Rotui, e mou’a ruperupe mau te mou’a Rotui e te nehenehe.
Te noho ra te ho’e Ari’i Vahine o TEREMUURA tona i’oa i ni’a i teie mou’a.
E vahine purotu e te mana rahi i ni’a i tana mau piri oia te Iihi nato, te Maire ma’a toru, te Pua’ura, te Aute u’umu ,te Hinano’ura e te Nohaura,

No te nehenehe e no tona mau mana i ‘opua ai o na aito to’o toru no raro matai no te fenua no Raiatea, e haere mai e ‘eia i teie Arii vahine e tona mau piri.

Tere mai nei ratou na ni’a i to ratou va’a i te ho’e po poiri e te manino e tipae atura i Opunohu. Marei ihora i te tara o te mou’a , ta’amu ihora i te hope’ar’a o te taura i te tamuri o te va’a o te tuahine.
A huti noa ai na taeae , te hoe noa ra te tuahine.
‘Aueue ihora te mou’a, tupu ihora te mau horo , he’e ihora te mou’a, tere ihora.

Hiti mahuta ihora te Arii Vahine,, pi’i atura i tona ‘aito oia o Tane i te rima puai :
E Tane , e aha teie ?
Pahono maira o Tane e: ‘Eiaha ‘oe e ha’ape’ape’a ua hahi o ratou i te tipae ra’a mai.

No tona mana’o fe’a’a, fa’aara iho ra oia i te mau manu o te reva o te raatira hia e Nohaura e ia maniania.
Are’a o Tane , no te he’e o te mou’a, ‘ou’a atura i ni’a i te a’au e tape’a ihora te mou’a i tona na rima puai. Mau ihora te mou’a.

No te rahi o te maniania o te nu’u o te reva mana’o ihora na Aito to’o toru no Raiatea e  ua tataiao. Fa’aea ihora i te huti e te hoe.
Riro a’era ratou ei to’a. o na OFAITERE i tahatai
o TO’A MAO i roto i te ava i TA’AREU.

Are’a o Tane oia te hi’ohi’o e te tia’i o te mou’a, ua riro ato’a ‘oia ‘ei to’a oia o TO’ATANE i nia te a’au i Pihaena i ni’’a i teie vahi o tei parau hia e o PI’OPI’O.

Laisser un commentaire